Polskie Centrum Edukacji

Szanowni Państwo Krajowa Szkoła Administracji Publicznej podała termin tegorocznego egzaminu na mianowanie.

EGZAMIN NA MIANOWANIE

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej


Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2012 roku odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym MT Polska, przy ul. Marsa 56c w Warszawie.