Polskie Centrum Edukacji

TERMIN I TRYB ZGŁOSZENIA DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ

OGŁOSZENIE KSAP

TERMIN I TRYB ZGŁOSZENIA DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym składa się w okresie od 1 stycznia do dnia 31 maja.
Prawidłowe i kompletne zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego obejmuje formularz zgłoszenia podpisany przez dyrektora generalnego oraz dowód wniesienia opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego.


Zapraszamy do dołączania do grupy z wiedzy , która rozpoczęła zajęcia od 16.02.13 r. !