Polskie Centrum Edukacji

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Przedstawiamy Państwu pakiet szkoleń z zakresu zamówień publicznych, które prowadzone są w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych oraz liczne przykłady praktyczne.

W zależności od Państwa potrzeb przedstawiamy szkolenia, które szczegółowo opisują problematykę związaną z wybranymi zagadnieniami ustawy oraz szkolenia ogólne, na których wykładowca omawia całościowo zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi.

Oprócz części wykładowej istotnym elementem szkoleń są również ćwiczenia praktyczne w postaci pytań i przykładów do poszczególnych punktów programu. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów poruszanych przez uczestników.

Szkolenia prowadzone są przez prawników, specjalistów zajmujących się zamówieniami publicznymi, posiadających doświadczenie w administracji publicznej i samorządowej, autorów licznych programów szkoleniowych oraz publikacji z zakresu zamówień publicznych.