Polskie Centrum Edukacji

Szkolenie dla pracowników

 • Program szkolenia:

  1. Konflikty w miejscu pracy.
  2. Czy konflikty trzeba rozwiązywać?
      Sposoby efektywnego rozwiązywania konfliktów.
  3. Mobbing jako konflikt nierozwiązany.
  4. Pojęcie, przebieg i skutki mobbingu.
  5. Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy.
  6. Mobbing jako naruszenie dóbr osobistych
      pracownika.
  7. Mobbing a dozwolone działania pracodawcy.
  8. Środki prawne i pozaprawne ochrony pracownika.
  9. Elementy psychologii społecznej jako sposób
      przeciwdziałania mobbingowi - asertywność,
      motywowanie i pozytywne myślenie, poczucie
      własnej wartości, pozycja w grupie, typy
      komunikacji.
  10. Droga sądowa walki z mobbingiem.
 • Liczba godzin: 8