Polskie Centrum Edukacji

Zarządzanie potencjałem ludzkim

Zajęcia mają na celu poprawę efektywności pracy uczesników szkoleń poprzez samodoskonalenie oraz budowanie relacji interpersonalnych w miejscu pracy.

 

Bazujemy na aktywizujących metodach kształcenia:: case study, dyskusje grupowe, zadania praktyczne, symulacje i odgrywanie ról.

 

Proces szkoleniowy jest zorganizowany w oparciu o podejście Kolba, akcentujące wagę bezpośredniego doświadczenia wspieranego przez podstawy teoretyczne.