Polskie Centrum Edukacji

Szkolenie na urzędnika mianowanego

formularz zgłoszeniowy »


Korzyści:

 • nabycie praktycznej wiedzy wymaganej na egzaminie
 • poznanie metod rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • zwiększenie szans na zdanie egzaminu poprzez uczestnictwo w zajeciach prowadzonych przez doświadczonych wykładoców i psychologów
 • nabranie pewności siebie

 


Program szkolenia (opracowany na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów):

 

I Blok - sprawdzian wiedzy (80 godzin)

 • Organizacja i zarządzanie:
  zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje
 • Polityka zagraniczna:
  prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, uczestnictwo RP w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna PR
 • Administracja:
  funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje publiczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji
 • Finanse publiczne oraz zagadnienia społeczne i ekonomiczne:
  prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze UE w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne
  pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych, zastosowanie statystyki w administracji, zagadnienia społeczne i ekonomiczne oraz ich wzajemna zależność w gospodarce i polityce społecznej, czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, dochody i wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych, zatrudnienie, współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej RP, metody i środki rozwiązywania problemów społecznych. 
 • Prawo:
  źródła prawa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, instytucje polityczne, sądownictwo, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna.

 

II Blok - sprawdzian umiejętności (20 godzin)

 • metody rozwiązywania testów inteligencji i zdolności
 • zasady ekonomii myślenia
 • ćwiczenie myślenia nieliniowego
 • pogłębienie koncentracji i umiejętności skojarzeń i wyobraźni
 • rozwiązywanie zadań sprawdzających myślenie analityczne
 • rozwiązywanie zadań rozwijających umiejętności werbalne
 • rozwiązywanie zadań weryfikujących poziom zdolności logicznego myślenia

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej. Wykładowca na wstępie każdych zajęć omawia podstawy teoretyczne, a następnie słuchacze rozwiązują testy opracowane przez naszych wykładowców. Na każde zajęcia wykładowcy przygotowują skrypty, obejmujące łącznie 2300 stron, w których zawarta jest wymagana wiedza niezbędna do egzaminu. W trakcie zajęć dużą uwagę poświęcamy na pozyskanie przez naszych słuchaczy umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.


Corocznie ponad 60% naszych słuchaczy zdaje egzamin na urzędnika mianowanego


Terminy i koszty:


Blok II - sprawdzian umiejętności (20 godz. x 45 min)
 
Grupy
 
godziny zajęć terminy zajęć płatności rezerwacja
Grupa I

9.00 - 13.30
9.00 - 13.30

08-09.06.2019
15-16.06.2019
490 zł do 3.06.2019 zapisz się >>

 


Zapisy:

- osobiście: Warszawa, ul.Jaworzyńska8 lokal 2 (przy stacji Metro Politechnika)
- telefonicznie: 22 497-57-69, 22 353-64-55
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego


Wpłaty prosimy dokonywać:

- osobiście: Warszawa, ul.Jaworzyńska 8 lokal 2 (przy stacji Metro Politechnika)

- na konto: 61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
  (w tytule przelewu należy podać
   Szkolenie na urzędnika mianowanego - "imię i nazwisko słuchacza")


Lokalizacja zajęć:

Liceum Ogólnokształcące im. K.Hoffmanowej
Warszawa, ul.Hoża 88
(300 metrów od Dworca Centralnego)