Polskie Centrum Edukacji

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi

Mobbing to działanie polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej.

Od 1 stycznia 2004 r. pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do Kodeksu Pracy. Zgodnie z Art. 94 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a jednym
z najbardziej skutecznych form zapobiegania zjawisku jest przeszkolenie pracowników oraz kadry kierowniczej.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów oraz ekspertów prowadzących szkolenia dla młodzieży i dorosłych, współpracujących ze Stowarzyszeniem Antymobbingowym w Warszawie i prowadzących od kilku lat szkolenia z zakresu przeciwdziałania agresji.Proponujemy następujące kursy z tego zakresu: